Möte regissör manusförfattare

Anna Hylander

Att bli inbjuden i en manusförfattares idévärld och låta mig utmanas av en text/idé är till stor del min drivkraft in i ett filmarbete. Eller att låta mina egna filmidéer landa och ta spjärn mot en manusförfattare. Mitt mål i samarbete med manusförfattare är alltid att tränga djupt in i idéen och texten, läsa kontinuerligt och ge kommentarer och bränsle till innehållet, så till den grad att när inspelning närmar sig tror jag att jag skrivit manuset själv.

Att samarbeta med manusförfattare var inte självklart som regielev på Filmhögskolan. Där skrev vi allt själv och historierna förväntades komma inifrån. En bra träning men samtidigt saknade jag något. Efter skolan uppstod därför ett behov för mig att definiera min roll som regissör. Jag valde att primärt inte vara en skrivande regissör, utan en tolkande och gestaltande. Möten med manusförfattare och deras texter är ständigt pågående för mig.

Kristian Hallberg, som jag nyligen börjat jobba ihop med, är framför allt teaterdramatiker, men tillsammans har vi börjat diskutera filmmanus. Hur kan vi gemensamt översätta hans språk till film. I höstas presenterade jag idéen Hålla tal och vi bestämde oss för att skissa på tänkta manusidéer till en film med och om tal.

Filmprojektet Hålla tal är nyss påbörjat och har ännu inte fått sin form. Klart är att det kommer bli en komedi, lite skruvad, lite absurd, lite tragisk, lite fräck. Många karaktärer kommer figurera, antagligen med en familj i centrum som vi lär känna genom deras tal till varandra, från bröllop till begravning, från koja till slott. Fasader som upprätthålls och rämnar, hemligheter som bevaras och avslöjas, förväntningar som infrias och farhågor som besannas. Vi är ute efter komik, stramhet och karaktärer som går över gränsen.

Vår styrka är att text möter visuell gestaltning. Kristian skriver och ger karaktärerna deras ord. Hans fokus ligger på dialogen. Jag tolkar, kommenterar och gestaltar. Den bifogade scenen är skriven helt utan regiangivelser eller karaktärsbeskrivningar. Längre fram kommer vi fylla på med allt detta, men till en början har vi bara utgått från dialogen. Det här exemplet ger främst prov på arbete med text och skådespeleri. Senare kommer filmens gestaltning, berättargrepp och visuella look att prövas och utformas. Men där är vi inte ännu.

Scenen som presenteras här är en arbetsskiss, inte något ur ett färdigt manus eller ur en kommande film. Det är en text skriven för att arbetas med, dels mellan Kristian och mig, och dels mellan mig och skådespelare. Det är en filmad arbetsprocess ni får se, inte en färdig gestaltning eller scen.

Skådespelarna Sara Sommerfeld och Niklas Engdahl gick Scenskolan i Göteborg samma år som jag gick på Filmhögskolan, vi hade filmövningar ihop och tog kliv framåt ihop. Därför var det roligt att samarbeta med just dom till den här inspelningen.