Förord

Filmhögskolan är ingenting. Det är bara en plats, några klipprum, salar, en studio, en bio. Det är bara prylar. Kameror. Klippdatorer. Ljus. En skola är ingenting utan människorna, visionerna och idéerna.

Tydliga idéer om filmen har präglat skolans pedagogik under dessa första femton år som nu passerat. Möjligheten att använda sig av ny lätt teknik som en faktisk frambringare av nya historier. En vilja att komplicera seendet och göra bilden till något mer än estetik - en blick. Ett tydligt perspektiv i att inte betrakta individer som frånskilda sitt samhälle. En strävan mot en verklighet, det reala, autentiska, trovärdiga och därmed det ansvar som kommer mot det som man framställer som verkligt. Men även idéer om att filmen ligger nära drömmen i sin form. Eller minnet. Känslan av tiden.

Inför att Filmhögskolan skulle fylla femton 2012 samlade vi ihop oss en liten kommitté och ville komma fram till ett tema som kunde stå som definierande för vad som varit intressant från skolan. Det gick inte. För även om de studenter som kommit till filmhögskolan de första femton åren passerat samma plats och tagit del av liknande pedagogik så är de i första hand individer. Kanske är Filmhögskolans största signum att odla unika visioner och egna uttryck. Så istället för att försöka klämma fram en gemensam nämnare för den här antologin så har vi låtit före detta och nuvarande studenter påstå något om filmen, syna sina processer eller berätta om sina verkligheter. Och sen har det fått växa därifrån.

Jonas Eskilsson - redaktör
2012