FY FAN FOSSE!

Ingrid Blidberg

Drömarbete för Skådespelare med fokus på Erik Ståhlbergs möte med metoden och Jon Fosses pjäs Varmt.

Min teatererfarenhet och mitt intresse för drömmar har lett mig till en metod som jag introducerade i Sverige hösten 2009 med tre skådespelare som arbetade med Jon Fosses pjäs Varmt. Metoden kallas Dreamwork for Actors och har utarbetats av Janet Sonenberg, professor vid MIT, (Massachusetts Institute of Technology) och Robert Bosnak, jungiansk drömterapeut. Metoden går ut på att berika det konstnärliga arbetet, förankra det i kroppen och stärka tilliten till den egna intuitionen. Tre skådespelare och en regissör arbetade med pjäsen Varmt av Jon Fosse och några veckor in i repetitionsprocessen kom Sonenberg och Bosnak och arbetade med dem. Stora delar av arbetet dokumenterades av två fotografer.

Som plattform för projektet hade jag masterstudier på Filmhögskolan och Högskolan för Scen och Musik, Folkteatern i Göteborg lånade ut en av sina skådespelare.

Metoden i korthet:

Skådespelaren/regissören/bildkonstnären berättar om ett ställe som skaver i den konstnärliga processen för en drömarbetare. Det kan handla om en fråga till sin karaktär, regivision eller bild. Drömarbetaren ser på berättelsen som om det var en dröm och försätter skådespelaren i ett hypnagogiskt tillstånd, alltså så nära drömvärlden man kan komma utan att sova. Arbetet pågår i ungefär 30 minuter. Skådespelaren får hjälp med att komma in i bilden, sedan undersöker man de känslor som bilden väcker och får dem förankrade i kroppen. Genom att fläta samman bilderna, kroppen och känslorna förstärks punkterna där de dykt upp och bildar känslominnen. Skådespelaren uppmanas att sakta ner, gå nära, låta bilderna veckla ut sig, gå in i andras perspektiv. Drömarbetaren bygger ett nätverk av känslominnen på olika platser i kroppen. 5-6 sådana punkter brukar vara vad man klarar av att hålla vid liv samtidigt.

Efter arbetet får skådespelaren en streckgubbe där man markerat platsen i kroppen, känslan och vilken karaktärs perspektiv man arbetat med. Med hjälp av denna teckning aktiverar man de olika känslominnena precis innan man ska somna. Det koncentrerade arbetet med drömarbetaren och aktiveringen inför natten lockar till sig en dröm. Även den som aldrig brukar komma ihåg några drömmar gör det nu. Det är viktigt att skriva ner drömmen så fort man vaknat, annars försvinner den.

I nästa steg återberättar man drömmen och guidas in i den på samma sätt som i den ursprungliga frågan. Efter 30 minuter och 5 – 7 känslominnen, är man helt slut eftersom arbetet kräver total koncentration och närvaro. Drömvärlden har öppnat sig och berikat den konstnärliga processen på ett omedvetet plan. Tilltron till den egna kreativiteten förstärks liksom tilliten till kroppens signaler. Som manusförfattare kan man utforska ett ställe i texten där man fastnat, en regissör kan komma i fysisk kontakt med sin regivision och en bildkonstnär med sin bild.

Vad som skiljer denna metod från andra övningar i att utveckla sin kreativitet är att man går in i den andres perspektiv. Om man i en dröm springer iväg från ett monster, så får man tillgång både till den som springer i väg och till monstret. Genom att identifiera sig med monstret så möter man ofta en mycket sorgsen figur som försöker knyta an. Detta dubbla perspektiv gör att vårt vanemässiga seende luckras upp och vi förmår se på ett nytt och fräscht sätt.

Introduktionen en framgång. Vad hände sen?

Sedan våren 2010 kan skådespelarstudenterna på Högskolan för Scen och Musik arbeta med metoden på elevernas förfrågan. Deras nyfikenhet har väckts av att ha sett Varmt och deltagit i seminarier på Artisten. En av deltagarna i projektet, Per Nordin, är huvudlärare i scenframställning på HSM. Han arbetar med de studenter som vill prova på metoden. Hösten 2010 började en annan av deltagarna i mitt projekt, skådespelaren Anna Söderling sin masterutbildning på HSM. Hon ska fördjupa sig i Drömarbete för skådespelare. Också hon arbetar med att guida intresserade elever in i metoden. Själv har jag deltagit i olika kurser med Robert Bosnak för att utveckla min förmåga att arbeta med andra. Vi är alltså tre personer i Sverige som börjar förstå den svåra konsten att guida andra in i sina konstnärliga processer. Sommaren 2012 kommer Janet Sonenberg och Robert Bosnak tillbaka för att hålla en veckolång workshop för 15 utvalda konstnärer inom olika konstformer. Den initierade kretsen vidgas.

I samtal med vetenskapsmän, designers och konsthantverkare har jag insett att det inom olika fält finns ett intresse för att få hjälp med att nå fördjupad kontakt med den problemställning man brottas med. Det känns som om vi bara är i början av något som kan växa, ge bättre konstnärligt självförtroende och mer närvarande konstnärliga uttryck.

Robert Bosnak on Dreams and Imagination