Play på Backa Teater

Ruben Östlund

Innan biografpremiären visades långfilmen Play för två tusen högstadie- och gymnasieungdomar i Västra götalands län. Visningarna var ett samarbete mellan Backa Teater och Plattform Produktion och skedde i Backa Teaters lokaler på Norra Älvstranden i Göteborg. I ett av scenrummen byggdes en gradäng och en bioduk, speciellt anpassad för filmens estetik. Backas foajé och korridoren till visningsrummet användes för en ljudinstallation, en storväggs-vepa och ett bildspel som var en del av föreställningen. Efter visningen kunde man se en bakomfilm i tre videoboxar som stod utplacerade i foajén.

Mattias Anderson, konstnärlig ledare på Backa Teater, formulerade sig så här i programbladet: "Projektet är en fortsatt omprövning av vad vårt hus bäst kan användas till och en vidare undersökning kring vad en scenisk händelse egentligen är".

Intresset för mig och Plattform Produktion låg bland annat i att utnyttja den förväntning och attityd som publiken har till teaterrummet jämfört med biografsalongen. Skillnaden från biokulturen är tydlig på Backa Teater där man uttalat strävar efter att utmana publiken och man vill att repertoaren skall delta i samtidsdebatten. Genom Backa Teater kunde vi dessutom nå en ung publik som själva kanske inte skulle hitta till filmen. En publik som under 2006 och 2008 haft de händelser som PLAY inspirerats av som en del av sin vardag.

PLAY på Backa blev att sätt för Plattforms verksamhet att få en större betydelse i den stad som vi själva bor och arbetar i.

Debatt om Play på Backa Teater 10 okt 2011. Medverkande: Lena Andersson – författare och kukulturskribent på DN, Hynek Pallas – Filmkritiker, Shang Imam – P3 verkligheten, Lamine Dieng – skådespelare och representant för föreningen Tryck, Ruben Östlund, filmens regissör och manusförfattare. Samtalsledare: journalisten Alexandra Pascalidou.